Her kan du som nytilflytter til Silkeborg Kommune, se hvem der er Byplanansvarlig i dit lokalområde.

Hvilke opgaver har en byplanansvarlig?

De byplanansvarliges opgaver er bl. a., at

  • sikre løbende dialog med lokalrådene
  • deltage i et årligt lokalrådsmøde eller borgermøde efter lokalrådenes ønsker
  • bidrage til kommune- og lokalplanlægning, befolkningsprognoser og lign.
  • videreformidle spørgsmål inden for det tekniske område til kolleger i Teknik- og Miljøafdelingen
  • opnå kendskab til Teknik- og Miljøafdelingens aktiviteter i lokalområdet
  • bidrage til at sikre sammenhæng i den kommunale indsats i lokalområdet