Lokalrådet

I Gødvad lokalområde, med knap 7000 indbyggere, er vores fokus at udvikle fællesskabets muligheder for alle uanset alder, køn, etnicitet og helbred.

Som en del af Silkeborg, med vores smukke og unikke beliggenhed i den nordvestlige del af Kommunen, læner vi os op ad Silkeborg Kommunes vision: at udvikle os til et dynamisk fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder for at skabe sammenhæng med inklusion og integration på tværs af befolknings-grupperne i Gødvad. 

 

Vi vil gerne udbrede kendskabet til alle de fælles aktiviteter, vi har i lokalområdet Gødvad inden for kultur, natur, sport og fritid. Vi er i Gødvad allerede godt på vej og sammen om mange aktiviteter.

For at styrke medborgernes engagement i fællesskabet og udvikle lokalområdets stærke profil som tiltrækning af nye tilflyttere i tråd med Silkeborg Kalder kampagnen, vil vi gerne understøtte og fortsætte vores unikke udvikling som et sikkert, sammenhængende og attraktivt lokalområde, hvor der er plads til alle i fællesskabet.

Som Lokalråd er vi jeres pibeline til byrådet i Silkeborg Kommune. Alle ideer der kan være til gavn for vores fællesskab og lokal udvikling er mere end velkommen.