Billeder fra Lokalhistorisk arkiv

Her er en samling af billeder hentet fra Silkeborg arkivet. sidder du inde med billeder der kan komme Gødvads borgere til glæde, er du velkommen til at sende dem til Ingelise Nielsen Formand for Lokalrådet.

Lokalhistoriske billeder