Gødvad Hallen og Multihus

Vi ønsker at bygge et samlingspunkt hvor områdets beboere, idrætsgrene, foreninger og kulturer kan mødes.
Vi vil skabe rum for fællesskab, klubånd og åbenhed til gavn for alle i lokalområdet.

Se Folder eller følg med på Facebook
 
Vil du gerne bidrage som privat eller erhverv, er det her du klikker DGI Gaveindsamling til Hal2 & multihus
 
HVORFOR NU / TIDSPLAN: 
Det er NU vi skal handle og bakke op om at multihuset mellem hallerne
bliver til noget. Vi får aldrig en bedre chance for at mobilisere lokalsamfundet
til denne opgave. OG det bliver aldrig billigere end nu, hvor selve
byggeriet kan samprojekteres med opførelsen af hal 2.
JUNI: Indsamlingen starter op.
AUGUST: Projektering af det samlede projekt med Silkeborg
kommune, med endelige tegninger.
SEPTEMBER: Udbudslicitation af projektet.
 
DECEMBER: Byggeriet startes op.
OKTOBER 2018: Hal 2 tages I brug.
 
ØNSKER TIL ET MULTIHUS
Konkret ønsker vi at bygge et ”multihus” som en mellembygning mellem
de 2 haller. Multihuset skal samtidigt fungere som den nye hovedindgang
til hallerne, og blandt andet indeholde:
• Et multi-funktions areal der også kan fungere som et stort
forsamlingsrum
 
• Moderne køkken og café område
• Mødelokaler / klublokaler
 
HVORDAN OG ØKONOMI
Samlet budget for hele projektet er 14mill. Silkeborg kommune giver 8mill
til at bygge selve hallen. De øvrige ønskede faciliteter skal finansieres
ved at:
• Søge fonde, mål 2 mill. ·
• Søge midler gennem lokal initiativ puljen, 2 mill.
• Via lokal indsamling, mål 2 mill.
 
Dette er ambitiøst, men vi tror på det.
DU kan bidrage ved at indbetale til DGI’s gavefond.
www.gaveindsamling.dgi.dk, find “Gødvad Hallen” på listen.
 
BEMÆRK, vi indberetter beløbet til SKAT, så det automatisk fradrages i
din skat, hvilket typisk vil give ca 33% tilbage i skat.
Ønsker man sit navn på en sponsorvæg så skal man sende kvitteringen
man får fra DGI til: goedvadhallen@gmail.com.
 
Alt efter kategori er man berettiget til større eller mindre navn/logo.
 
VIGTIGT: Alle beløb størrelser er velkomne.
 
PRIVATE ERHVERV
Bronze 500 dk 2.500 dk
Sølv 1.000 dk 5.000 dk
Guld 2.500 dk 10.000 dk
Platin 5.000 dk 25.000 dk
 
HVAD NU, HVIS?
Det ikke bliver til noget er pengene så spildt?
NEJ, for uanset hvad, så bliver det til noget. Projektet er sammensat
således at hvis der mangler penge så kan elementer udelades og skydes
til senere.“Et multihus med adgang for alle – herunder handicappede
og deres familier – vil skabe et naturligt og
fælles samlingssted ”Uffe Lilholm, Skoleleder