Bydelsmødrene i Gødvad

Silkeborg Oasekirke har opstartet og forankret Bydelsmødre i Silkeborg. Bydelsmødre er nu en selvstændig forening under Frivilligcenter Silkeborg. Flere af de nydanske kvinder, der kommer i vores kirke er Bydelsmødre. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv.

Målet er at støtte isolerede kvinder. Ved at Bydelsmødrene giver den enkelte kvinde den information og støtte, hun har brug for, kan hun få kontrol over og indflydelse på sit eget liv og træffe de beslutninger, som hun mener, er de rigtige for sig selv, sin familie og sine børn.

Indsatsen er rettet mod kvinder som lever isoleret, som ikke ved meget om det samfund, de lever i, som har udfordringer med det danske sprog og hvoraf mange har mistillid til det kommunale system.

Læs mere om Bydelsmødrene og hvem du skal kontakte, hvis du er interesseret i at blive frivillig Bydelsmødre