Gødvad er kendetegnede med et bredt sortiment, forskellige virksomheder og indkøbs-muligheder lige fra dagligvarer til special produkter.

Købe grunde her i Gødvad Enge


Grundene på Hvidkløver er mellem 728 og 899 m2 store, og udbudspriserne starter ved 800.000 kr.

Mandag den 21. september er der frist for afgivelse af bud. Herefter vil grundene kunne købes til de fastsatte mindstepriser.

1. november er byggemodningen i Gødvad Enge afsluttet, og køberne overtager grundene.

Du kan også læse meget mere om Gødvad Enge og visionerne bag på:

www.goedvadenge.dk

eller besøge vores facebookside:

www.facebook.com/goedvadenge 

Silkeborg Kommune og Realdania udvikler helhedsplan for Erhvervskorridoren

Modsat de fleste danske motorveje, løber Silkeborgmotorvejen gennem eksisterende by, og medfører en ny bystruktur. Et erhvervsområde på ca. 46 ha nord for ringvejen mellem Kejlstrupvej og Nørreskovbakke gennemskæres af motorvejen og ca. 25 virksomheder skal flytte for at give plads til denne. Motorvejen efterlader uden planfaglig indgriben, et område med rester af værdifuld erhvervsjord i en gammel struktur, der ikke længere er anvendelig.

Læs om Erhvervskorridoren


På Lokalplansiden kan du finde alle gældende lokalplaner i kommunen. Du kan også se hvilke lokalplaner vi er i gang med at lave eller finde informationer om hvad en lokalplan er, og hvad den betyder for dig.

I Kommuneplan 2017-2028 kan du se følgende;

• overordnede visioner og mål for byudviklingen 
• handlingsplaner og retningslinjer for byudvikling og arealanvendelse
• konkrete bestemmelser for hvordan by- og landsbyområder
• redegørelse der fortæller om baggrunden for målene 
• miljøvurdering, der beskriver konsekvenserne af planen

Se film om hvad en kommuneplan er her